Harmonie Tarcisius - Nijmegen

Harmonie orkest – w09 – e05

Gisteren hebben we een goed Muziekfestival gehad. Er waren weer behoorlijk veel orkesten met goede optredens, enthousiaste deelnemers aan de workshops en een flitsende afsluiting. Christiane Jennekens heeft het weer gecoördineerd. Dit is veel werk. Speciaal Christiane, maar ook de anderen die meegewerkt hebben: onze hartelijke dank voor alles. 

 

Jaarvergadering
Op 26 maart vindt de jaarvergadering plaats voor alle leden van onze orkesten. Vanaf 20 uur is de algemene ledenvergadering voor alle volwassenen. Jeugdigen die meespelen bij het harmonie orkest zijn zeker ook welkom, maar hebben helaas nog geen stemrecht. Om 19 uur is er weer een jeugdvergadering voor alle leden jonger dan 16 jaar.
Agenda, verslag jaarvergadering 2012 en jaarverslag 2012 zijn bijgevoegd, maar krijgen jullie ook nog op papier uitgereikt.

 

Tevredenheidsonderzoek
In november 2012 hebben jullie het formulier ingevuld in het kader van het tevredenheidsonderzoek. Inmiddels hebben Peter Stunnenberg en Hans Jansen alle gegevens verwerkt. 
Een prachtig stukje werk van Peter en Hans!!! Tijdens de jaarvergadering is dit een belangrijk agendapunt, maar nu alvast de rapportage. Die rapportage krijgen jullie ook op papier uitgereikt bij de set stukken voor de jaarvergadering.

 

Versterking Harmonie Hatert: derde klarinet
De voorzitter van Harmonie Hatert (Chris Kleinpenning) heeft ons gevraagd om de derde klarinetsectie te komen versterken. Harmonie Hatert heeft in de maand april hun jaarconcert en hebben een tekort aan derde klarinetten. Als muziekverenigingen proberen we elkaar wel een beetje te helpen bij dit soort knelpunten. Daarom deze oproep. 
Wie heeft er interesse? je moet dan ook een paar keer mee repeteren. Die paar keer mee repeteren moet voldoende zijn om de partijen stevig mee te kunnen spelen. 
Harmonie Hatert repeteert op donderdagavond in Roomsch Leven. Als je interesse hebt, laat het dan weten aan Karin.

 

Foto's en ledenlijst op de nieuwe website
In het afgelopen jaar is er door een werkgroep een nieuwe website ontwikkeld. Tijdens de jaarvergadering wordt die nieuwe website gepresenteerd. 

Op die nieuwe website zullen ook foto's zichtbaar zijn, waarop leden staan. Op veler verzoek publiceren we op het interne deel ook een ledenlijst. Laat het ons weten als je hier bezwaar tegen hebt.
Als we niets horen gaan we ervan uit dat je akkoord bent hiermee. 

 

Nijmeegs Muziekfestival 2013
Gaat dit jaar plaatsvinden op zondag 2 juni en we spelen aan de Waalkade. Dit jaar hopen we op iets minder regen, meer zon en veel enthousiast publiek op het terras. Tijdstippen zijn nog niet definitief. Die volgen later.

 

Afmelding repetitie
Wanneer je niet bij een repetitie aanwezig kunt zijn, moet je je afmelden bij Alicia. Dit kan via:

E-mail: harmonietarcisius@gmail.com
Tel.nr.: 06-81941979
Afmelding optreden/activiteit
Wanneer je niet aan een optreden mee kan doen, moet je dit zo spoedig mogelijk via de mail doorgeven. Uiterlijk 3 weken van te voren. Wij kunnen geen vervanging meer regelen als we dit 3 dagen van te voren horen.

 

Agenda Tarcisius

Di, 26 mrt 2013: Jaarvergadering
Zo, 2 juni 2013: Nijmeegs Muziekfestival aan de Waalkade. Optreden voor het leerlingen- en harmonie orkest.

 

Agenda Algemeen

Do, 14 mrt 2013: Leraar en leerling samen op het podium. Meer info.

Rommelmarkt: 4 september 2022

Duurzaam kopen én een van de oudste muziekverenigingen van Nijmegen steunen? Kom dan op 4 september naar de leukste en meest veelzijdige rommelmarkt van Nijmegen. Van 11.30 uur t...

Lees meer